A A A
A A A
魚岩頂於西貢三尖中排行末位,相對較少人踏足,使其增添不少自然氣息。
西灣亭吹筒坳西灣西灣山睇魚岩頂長岩頂罾棚角頂罾棚角咀罾棚角頂長岩頂浪茄仔浪茄萬宜東霸
於西灣亭下車後,沿地圖資料牌側的水泥徑往吹筒坳。右轉接麥理浩徑上登西灣山。走過涼亭後,續走麥理浩徑一小段。在左方的較隱蔽小徑下走。及後見隱約左右兩條小徑,選取左面,走過草叢,及後路線漸見開揚。下降至較平坦山徑後,便見睇魚岩頂,取道右方可見分支路,靠左續走。
萬宜這種色彩,很是難能可貴
攀上西貢三尖之一的睇魚岩頂。在山頂另一端下山,走至平坦的空曠處靠右下降至山澗。跨過山澗循小徑上走,再接山脊小徑南走前往長岩頂。
浪茄仔
萬宜水庫
之後只需沿著山徑到罾棚角頂。在大草坪上已可望見活像「饅頭」的飯甑洲。跟著小徑似是消失了,前行朝著罾棚角方向下落斜坡當可見到右首小徑重現。
睇魚岩頂上極目
長岩灣
長岩灣波瀾壯闊
海岸線多有海蝕洞
飯甑洲
到罾棚角盡處停下,清風送爽、浪濤拍岸、奇岩處處。此處岬角甚為險要,有如置身渺無人煙的極地。
罾棚角咀
崖上桔梗
絲絲白雲為照片添上活力
喜歡這種藍
這方是自然景色
另一角度看罾棚角
懸崖看浪茄仔
跨過崖邊
浪茄
水清沙幼
破邊洲
稍作休息後,沿路返回長岩頂,下山後沿左面小徑(此時留意浪茄仔沙灘接上山邊小徑的大約位置)下落至浪茄仔沙灘。於沙灘後方(溪河出處)接上山崖小徑。途中雖險,卻可近距離觀賞整個罾棚角咀。近浪茄一段雜樹叢生,路徑雜亂,依小徑直接攀下沙灘。再接回麥徑第二及一段抵達萬宜水庫東壩。
起點 路線 需時 價錢 服務時間
村巴 29R 西貢市 -西灣亭
(西灣亭下車)
30分鐘 $15 詳細資料
終點 路線 需時 價錢 服務時間
的士 萬宜水庫東霸 - 西貢市
(萬宜水庫東霸上車)
30分鐘 $105 ---
地點 西灣亭 吹筒坳 西灣山 睇魚岩頂
時間   20分鐘   1小時   30分鐘  
  長岩頂 罾棚角頂 罾棚角咀
  1.5小時    
  罾棚角頂 長岩頂 浪茄仔 浪茄
  1小時45分  
  萬宜東霸          
  30分鐘            
6 小時
8.5 公里
並無補給
從西灣山的涼亭可續循麥理浩徑下走浪茄灣,再走回萬宜水庫東壩 (總行程減2.5小時)
  • 路程頗長,需一定體能
  • 西灣山涼亭以至浪茄灣的路段並無遮蔽,天熱慎防中暑
  • 上落睇魚岩頂的路程雖短,但斜度甚高,碎石也多;山頂兩旁皆為峭壁懸崖,具危險性
  • 回程走過了長岩頂後,左方有兩條小徑下降至浪茄仔,應選接近長岩頂的那一條較易走的小徑
  • 浪茄仔至浪茄灣間的一段小徑隱蔽難找,宜於下落浪茄仔時先遠觀大約位置
  • 浪茄仔至浪茄灣間的一段小徑在懸崖之側,具危險性
睇魚岩頂看似峭拔險要,惟難度不算太高。路上風景醉人,山水岩穴共冶一爐,付出多少體力汗水也是值得。
上回走過罾棚角咀,因初次試走,又擔心睇魚岩頂另一端太陡峭,所以便循原路下降。今次跨過睇魚岩頂下走,也沒想像中險要,及後還可於山澗休息。於路線考慮上這趟應稍勝一籌。及後選錯了路,跌跌撞撞的下降至浪茄仔,比上一次艱難多了。 蚺蛇尖釣魚翁睇魚岩頂,不經不覺已走遍西貢三尖了‥‥‥
遠足日 : 02.07.2005
更新日:12.12.2005